Disclaimer - Chef Maryam

Disclaimer

Chef Maryam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74731548.

Deze website Chef Maryam is het eigendom van en wordt beheerd door:

Chef Maryam
E info@chefmaryam.nl

Gerelateerde informatie:

Algemene Voorwaarden

Verwerkersovereenkomst

Privacy- en cookieverklaring

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Chef Maryam en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website chefmaryam.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Chef Maryam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Chef Maryam

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chef Maryam het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Chef Maryam bevindt of via de link naar de website van Chef Maryam wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Chef Maryam staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Chef Maryam is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Chef Maryam van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Chef Maryam heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy

Chef Maryam verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Chef Maryam op via het contactformulier.

Chef Maryam versie 18 juli 2019

Elke week een nieuw recept

0